Realizacja materiałów podczas sportowych campów dla PZKosz

Posted on

Dla Polskiego Związku Koszykówki, zrealizowaliśmy materiały filmowe podczas 6 campów które odbyły się w ośrodkach w całej Polsce.